Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży logistycznej

Znaczenie CSR w firmach logistycznych

Firmy logistyczne coraz częściej podejmują inicjatywy, które wykraczają poza generowanie zysków, koncentrując się również na ochronie środowiska naturalnego i wspieraniu społeczności. Wiele firm wdraża strategie oparte na koncepcji CSR. Jest to skrót od angielskiego Corporate Social Responsibility, co oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Głównym założeniem tej idei jest zachowanie równowagi pomiędzy zyskami przedsiębiorstwa, interesem społecznym i wykorzystaniem środowiska naturalnego. Dlaczego CSR jest tak istotny? Jak komunikować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu w marketingu firm logistycznych?

Czym jest CSR?

CSR zawiera w sobie różne inicjatywy i procedury, które wyróżnione zostały w Normie PN-ISO 26 000. Firma wdrażając tę koncepcję, dąży do zrównoważonego rozwoju, co obejmuje etyczne i przejrzyste działania. Przedsiębiorstwa dobrowolnie podejmują decyzję o wdrożeniu CSR, gdyż w swoich działaniach chcą uwzględniać interesy społeczne, w tym także aspekty środowiskowe. Inwestują w zasoby ludzkie, dobre relacje z otoczeniem i inwestują w ochronę środowiska. Można powiedzieć, że firmy, które wprowadziły strategię CSR, realizują misję uwzględniającą potrzeby innych.

Dlaczego CSR jest ważny?

Koncepcja CSR skupia się na przejrzystych działaniach względem społeczeństwa i interesariuszy, co za tym idzie, firma działa na rzecz sprawiedliwości społecznej i na rzecz równości. Dlaczego jeszcze CSR jest ważny i kto korzysta z tej idei? Przede wszystkim lokalne instytucje i osoby z otoczenia przedsiębiorstwa, gdyż firmy wspierają różnego rodzaju programy dla najmłodszych. Społeczna odpowiedzialność często oznacza inwestowanie w infrastrukturę i w ochronę środowiska. Powstaje także wiele kampanii społecznych, dzięki którym zwiększa się świadomość społeczna w określonej tematyce czy też niesiona jest pomoc dla osób potrzebujących. Dzięki CSR zyskują też pracownicy uczestniczący w kursach czy programach integracyjnych. Inicjatywa ta przyczynia się także do wprowadzenia systemów zarządzania w firmach, które są przejrzyste, a zarazem skuteczne. CSR przyczynia się też do ochrony środowiska.

Jak komunikować działania CSR w marketingu firmy logistycznej?

Idea CSR w marketingu firmy logistycznej polega na:

  • określeniu odbiorców komunikacji,
  • określeniu kanałów, którymi można do nich dotrzeć,
  • przedstawieniu czytelnych treści, podkreślających wiarygodność firmy.

Temat komunikacji jest bardzo szeroki i nie jest to jedynie działanie PR. W tej kwestii ważna jest także komunikacja wewnętrzna, oraz employer branding. W przypadku komunikacji z pracownikami należy zaangażować ich do wspólnego działania. Komunikacja ze społecznością lokalną może odbywać się poprzez zaangażowanie autorytetów czy lokalnych liderów społecznych. Jeśli chodzi o komunikację z klientami, to ważna jest przejrzystość treści i ich wiarygodność. Działania CSR warto uwzględnić w strategii reklamowej i marketingowej, co wpływa na wizerunek firmy oraz relacje inwestorskie.

Interesuje Cię marketing usług TSL? To nasza specjalność!
Napisz do nas: hello@warszawskagm.pl | Czat z konsultantem

Znaczenie CSR w branży logistycznej

Wdrożenie koncepcji CSR przynosi wiele korzyści firmie, ale też przekładają się one na dobroczynne efekty związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnym zatrudnieniem i redukcją i recyklingiem odpadów.

Ochrona środowiska

Każdego roku miliardy ton ładunków są transportowane na całym świecie za pomocą statków, ciężarówek, samolotów i pociągów. Nikogo nie dziwi więc fakt, że branża TSL odpowiada za 8% globalnej emisji gazów cieplarnianych, a gdy uwzględnimy również magazynowanie i emisję portów, udział ten wzrasta do 11% (źródło: transmetrics.ai). Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna więc uwzględniać zieloną transformację w sektorze logistycznym. CSR przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. Wdrażane są ekologiczne technologie i rozwiązana, które chronią zasoby naturalne. Przykładem są pojazdy elektryczne czy efektywne zarządzanie flotą. Jednak transformacja póki co przebiega powoli – w 2023 roku w Polsce zarejestrowano zaledwie 359 ciężarówek o z napędem alternatywnym. Przeważającą większość stanowiły samochody z napędem na gaz CNG lub LNG. Ponadto, na drogach pojawiło się kilka ciężarówek z napędem elektrycznym.

Warunki pracy

Koncepcja CSR wpływa na poprawę warunków pracy kierowców i osób pracujących w magazynach. W branży logistycznej warunki zatrudnienia pracowników nadal budzą wiele kontrowersji, co potwierdzają liczne raporty. Największe problemy dotyczą kierowców zawodowych, którzy często muszą zmagać się z trudnościami napotykanymi podczas załadunków i rozładunków. Te wiążą się z długim oczekiwaniem, problemami z awizacją i brakiem organizacji. Problemem są także niewystarczające warunki sanitarno-higieniczne w tych miejscach. Na tym jednak nie koniec. Do kolejnych zgłaszanych niedogodności należą niebezpieczeństwa, z jakimi muszą się mierzyć na parkingach. Część z tych problemów można rozwiązać na poziomie systemowym, ale większość z nich wymaga wyjścia przedsiębiorców z branży logistycznej naprzeciw potrzebom swoich pracowników oraz pracowników partnerów handlowych.

Zarządzanie odpadami i recykling – gospodarka o zamkniętym obiegu w logistyce

Dzięki koncepcji CSR można wprowadzić gospodarkę o zamkniętym obiegu, co przyczyni się do ograniczenia wykorzystania zasobów oraz surowców, a tym samym przyczyni się do lepszego stanu powietrza, wód, gleb i bioróżnorodności. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związanych z GOZ ograniczy ilość odpadów, które będzie można poddać recyklingowi, by ponownie je wykorzystać.

 

1254 836 Warszawska Grupa Mediowa
Ustawienia prywatności

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Serwis korzysta z plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację postanowień Polityka Prywatności (Klauzula informacyjna RODO). Pamiętaj, że ustawienia plików cookies możesz modyfikować i usuwać w swojej przeglądarce internetowej.