Marketing prywatnej praktyki lekarskiej – jak realizować zgodnie z prawem?

W przypadku reklamowania prywatnej praktyki lekarskiej trzeba zachować dużą ostrożność ze względu na obowiązujące przepisy prawa, takie jak ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), czy art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Za naruszenie przepisów lekarz naraża się na sankcje dyscyplinarne Samorządu Lekarskiego, oraz sankcje wynikające z art. 147 a § 2 kodeksu wykroczeń.

Czy reklama prywatnej praktyki lekarskiej jest zakazana?

Gabinet medyczny może być promowany, ale na nieco innych zasadach. Najlepiej będzie powierzyć to zadanie doświadczonej w branży agencji marketingowej, która zajmie się tym w sposób całkowicie legalny i efektywny. Branża medyczna jest pod wieloma względami ograniczona. Oficjalnie obowiązuje zakaz reklamowania usług medycznych, ale można informować o prowadzonej przez siebie działalności – bez zachęcania ani nakłaniania do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (Orzeczenie Sądu Najwyższego z 26.01.2006 r., sygn. akt V CSK 83/05) oraz bez przedstawiania usług w taki sposób, aby pacjent chciał za nie zapłacić (opinia prawna z 6 marca 2013r. dot. ograniczeń reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych w praktyce lekarskiej świadczeń lekarskich – sygnatura NRL/ZRP/WI/163/2013).

Zakazane formy reklamy medycznej

Zanim przejdzie się do tego, jak promować legalnie usługi medyczne, należy zapoznać się z zakazanymi formami reklamy. Lekarze nie mogą w żaden sposób zachęcać ani próbować nakłaniać do korzystania ze swoich usług medycznych. Niemożliwe jest też informowanie o metodach i skuteczności leczenia. Nawet używanie potocznych określeń i wspominanie o czasie leczenia jest zabronione. Na duże nieprzyjemności naraża się lekarz, który zapewnia o efektywności swoich sposobów leczenia. Kolejnym utrudnieniem jest zakaz informowania o jakości używanego sprzętu medycznego w gabinecie. Niedopuszczalne jest pojawianie się lekarza w reklamach i wyrażanie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku do celów komercyjnych. Lekarzom nie wolno stosować żadnych form, które uważane są za autopromocję. Jak widać, ograniczeń w branży medycznej jest naprawdę wiele. Pojawia się wobec tego pytanie, jak reklamować swoją prywatną praktykę lekarską i nie narazić się na kłopoty.

Skuteczny marketing i reklama gabinetu lekarskiego – jak reklamować usługi medyczne zgodnie z prawem?

Analizując dozwolone metody koniecznie trzeba odwołać się do uchwały nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2011 r. , gdzie udzielono dokładnych informacji o publicznym informowaniu na temat świadczeń zdrowotnych.

Fragment uchwały nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2011 r.

§ 3.
 1. Informacja, o której mowa w § 2, podawana przez lekarza lub lekarza dentystę prowadzącego praktykę zawodową powinna zawierać następujące dane:
  1. tytuł zawodowy;
  2. imię i nazwisko;
  3. miejsce, dni i godziny przyjęć.
 2. Informacja, o której mowa w § 2, może ponadto zawierać następujące dane:
  1. rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej;
  2. stopień naukowy;
  3. tytuł naukowy;
  4. specjalizacje;
  5. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
  6. szczególne uprawnienia;
  7. numer telefonu;
  8. określenie cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczenia ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne.
 3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, powinny być zamieszczone w brzmieniu zgodnym z dokumentem je stwierdzającym.
§  4.
 1. Lekarz lub lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:
  1. nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;
  2. ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;
  3. informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;
  4. zamieszczenie informacji na stronach internetowych;
  5. specjalne telefony informacyjne.
 2. Tablice, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny zawierać w górnej części napis określający rodzaj praktyki zawodowej.
 3. Tablice ogłoszeniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach nie więcej niż 40 cm na 60 cm.
 4. Okręgowa rada lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej obowiązujący na terenie jej działania.
§  5.
 1. Informacja, o której mowa w § 2, nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:
 2. żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
 3. informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń;
 4. określenia cen i sposobu płatności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 8; informacji o jakości sprzętu medycznego.

I. Marketing w wyszukiwarkach i strona www

Gabinet medyczny może mieć własną stronę internetową, która stanowi świetną podstawę do dalszych działań promocyjnych. Umożliwia ona dotarcie do szerokiego grona odbiorców, czyli potencjalnych klientów, pozwala zaznaczyć istnienie swoich praktyk. Firmowa witryna internetowa daje ogromne możliwości odnośnie marketingu medycznego. Za jej pomocą można wzbudzać zaufanie do gabinetu, budować pozytywny wizerunek profesjonalnej placówki, stać się konkurencyjnym. Istotne będzie to, aby zadbać o zastosowanie zasad UX, responsywność strony www, zoptymalizowanie jej i pozycjonowanie.

Dobór właściwych słów kluczowych to podstawa, najlepiej postawić na frazy kluczowe long tail, aby uzyskać jeszcze lepsze efekty. Za pomocą pozycjonowania można poprawić pozycję witryny w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na wzrost jej rozpoznawalności i zaufania do niej. Na działania SEO składa się optymalizacja i odpowiednie dostosowanie serwisu, oraz realizacje wartościowego linkbuildingu (czyli linkowania do strony).

Im więcej osób dowie się o istnieniu danego gabinetu lekarskiego, tym lepiej. Z wyszukiwarki Google korzysta 93% polskich internautów i internautek – brak Twojej obecności w Google to zmarnowany potencjał. Pamiętać należy o pozycjonowaniu lokalnym, czyli z uwzględnieniem lokalizacji placówki. Ważne będzie również stworzenie odpowiedniej wizytówki w Google Moja Firma i Google Maps, aby nikt nie miał problemu z odnalezieniem gabinetu.

II. Content marketing

Do reklamowania swojego gabinetu lekarskiego można wykorzystać content marketing, tworząc merytoryczne, wartościowe i angażujące teksty, które będą odpowiadały na nurtujące pacjentów pytania. Na blogu warto jednak zaznaczyć, że wpisy mają charakter informacyjno-edukacyjny i nie mogą stanowić zastępstwa za konsultację z lekarzem. Na witrynie mogą pojawić się różne poradniki i artykuły związane z branżą medyczną. Oczywiście teksty muszą być zoptymalizowane pod kątem SEO.

III. Wizytówki lekarzy w placówce medycznej

Warto też dodać na witrynie internetowej biogramy pracowników. Pacjenci chcą wiedzieć, jakie wykształcenie ma dany lekarz, kwalifikacje, ukończone kursy i szkolenia. Zaleca się również zainwestować w wizytówki na zewnętrznych serwisach, zbierać opinie i recenzje swoich pacjentów.

Informując o placówce medycznej niedozwolone jest informowanie o medycznych korzyściach z zabiegów czy wizyt. Dozwolone jest natomiast informowanie o pozamedycznych atutach placówki jak godziny pracy, dostosowanie do osób z niepełnosprawnością, wygodna poczekalnia czy parking dla pacjentów.

Serwisy z wizytówkami dla lekarzy i placówek medycznych:

 • ZnanyLekarz.pl;
 • Kliniki.pl;
 • LekarzeBezKolejki.pl;
 • Ranking.abczdrowie.pl;
 • Rankinglekarzy.pl;
 • KCP.pl.

IV. Social media

Nie można zapomnieć o sile drzemiącej w social media. Warto wykorzystać do promowania gabinetu lekarskiego Facebooka, LinkedIn czy Instagrama. Profile w mediach społecznościowych mogą być prowadzone wyłącznie w sposób edukacyjny.

V. Działania profilaktyczne – wydarzenia

Promując gabinet warto oprócz działań informacyjno-edukacyjnych prowadzić zajęcia profilaktyczne. Można zatem organizować konsultacje, spotkania, warsztaty czy seminaria.

VI. Mailingi

Lekarz uprawniony jest również do wysyłania mailingów – ale wyłącznie do swoich obecnych i przeszłych pacjentów, którzy wyrazili na to zgodę. W mailingu warto poinformować o możliwości wystawienia opinii dotyczącej zeszłej wizyty.

1170 720 Warszawska Grupa Mediowa
Ustawienia prywatności

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Serwis korzysta z plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację postanowień Polityka Prywatności (Klauzula informacyjna RODO). Pamiętaj, że ustawienia plików cookies możesz modyfikować i usuwać w swojej przeglądarce internetowej.